Case - One Agency
Case - One Agency

Hur vi gör skillnad
för våra kunder

Vi erbjuder en bred leverans inom både tech och IT-management för företag och organisationer i hela landet – insatser som gjort och gör skillnad varje dag för både våra uppdragsgivare och deras kunder. Här kan du läsa mer om några av dessa samarbeten.

Vi har genomfört hundratals projekt inom en rad olika branscher. Vill du höra om fler case än de som beskrivs här, hör av dig genom att klicka på länken nedan.

Kontakta oss direkt

Från insikt och insats till resultat

Kundanpassad dataplattform skapar robusta affärsprocesser för globalt revisionsnätverk

Utmaningen

”Vi måste säkerställ att våra affärsprocesser fungerar när vi integrerar nya applikationer”

När företag idag digitaliserar sina affärer för ökad innovation och konkurrenskraft innebär det ofta att systemarkitekturer löpande behöver kunna inkludera nya applikationer och tjänster. Företags nyckelprocesser, som tidigare ofta hanterades av monolitiska affärssystem, förbättras genom ny funktionalitet som kommer ur microtjänster, nyskrivna applikationer och tredjepartsprogram.

Att klara av integrationerna i den här föränderliga systemarkitekturen är avgörande för att kunna förvandla möjligheter till robusta och skalbara processer. Utan ett systematiskt förhållningssätt och tydliga datastrategier riskerar företag att lämna stora hål i sin verksamhet där manuella rutiner, ofullständiga integrationsplattformar och silobaserad datahantering inte bidrar till utveckling utan snarare skapar kvalitetsproblem och ineffektivitet.

Så hur gör man inovationsdriven arkitektur och systemutveckling till skalbar konkurrenskraft utan risk för kvalitetsbrister och ineffektivitet?

Lösningen

För oss på One Agency är nyckeln till att vara en värdefull strategisk rådgivare till våra kunder att utgå ifrån varje företags unika behov och förutsättningar. Varje företag har sitt sätt att beskriva sin affär och sin vision. Vi har lång erfarenhet av att bygga digitala plattformar som säkerställer att kundunika affärsprocesser fungerar friktionsfritt i vardagen. Vi ser till att data registreras, distribueras och visualiseras ur samma källor för kvalitet och kontroll i alla applikationer. Du som kund kan då vara trygg i att din digitala transformation vilar på en robust och skalbar grund, redo för nästa steg i er affärsutveckling.

Vi uppnår detta genom att arbeta i tätt samarbete med våra kunder för att utforma strategier som skapar tydligt och unikt affärsvärde. Vi jobbar axel mot axel med interna resurser i utvecklingsprojekt för att se till att kompetensöverföring sker löpande till produktägare och systemdrift.

Resultatet

Tillsammans med vår kund har våra strateger och utvecklare byggt en kundanpassad dataplattform som säkerställer att affärsprocesser nu fungerar problemfritt och utan risker över flera olika delsystem. Rutiner som tidigare behövde hanteras manuellt kan nu automatiseras med högre kvalitet. Data som tidigare vad svåråtkomlig kan nu enkelt visualiseras och bidra till insikter och underlag för affärsutveckling och innovation.

Vi har kunnat göra det därför att vi vet att varje företag är unikt och att värdet av vårt arbetet kräver vår förståelse för detta.

Det kan låta enkelt, men varför göra saker svårare än de faktiskt behöver vara?

Kvalitetssäkrad tillväxt för en scale-up inom Healthtech

Utmaningen

”Vi växer så det knakar och nu behöver vi kunna skala upp med bibehållen kvalitet”

Framgång och tillväxt är fantastiskt men det ställer också nya krav på företags förmåga att växa sin verksamhet med bibehållen kvalitet. En av våra kunder är ett av Sveriges framgångsrika Health Tech-bolag, de bidrar till förbättrad folkhälsa genom att erbjuda digitala tjänster direkt till patienter. I takt med bolagets snabba tillväxt behövde man kvalitetssäkra hela sin digitala värdekedja, från back end-system till mobila appar.

Så hur klarar man av att säkra kvalitet samtidigt som man koncentrerar sig på att växa vidare och kontinuerligt utvecklar sin produkt?

Lösningen

Kvalitetssäkring, QA i dagligt tal, är en profession i sig. Det handlar inte bara om att testa tjänster och produkter innan de kommer i användarnas händer, utan kanske ännu mer om att skapa systematik i sitt förhållningssätt till hur kvalitet byggs in i företagets processer.

På One Agency har vi lång erfarenhet av att hjälpa framgångsrika kunder att utveckla strategier, processer och rutiner som säkerställer att kvalitet fortsätter att vara en konkurrensfördel – även när bolag växer snabbt.

För att leverera långsiktiga resultat har vi experter inom QA-arkitektur som genomlyser våra kunders verksamhet för att kunna rekommendera åtgärder som passar varje företags unika förutsättningar. När vi har vår analys på plats kan vi föreslå förändringar och leverera de kompetenser som behövs för att etablera best practices och kundspecifika lösningar som gör att företag lugnt kan växa vidare och inte behöver oroa sig för att snubbla på framgången.

Resultatet

Tillsammans med kundens organisation identifierade vår QA-arkitekt de områden som krävde förändring och förbättring för att tåla företagets framgångsrika expansion.

Med QA-specialister inom projektledning, utveckling och testning kunde vi sedan erbjuda just de kompetenser som saknades för att kunna systematisera olika aspekter av kvalitetsarbetet och lägga grunden för fortsatt lönsam och bekymmersfri tillväxt.

Tillväxt behöver faktiskt inte betyda växtvärk om man planerar för den.

Accelererad transformation tillsammans med en av nordens ledande nischbanker

Utmaningen

”Hur kan vi snabbt bygga kapacitet för att driva våra nya tekniska initiativ?”

Vi har länge arbetat med en av nordens ledande nischbanker inom finansiella tjänster. I en bransch som karaktäriseras av teknisk utveckling och ett högt konkurrenstryck är det förstås avgörande att tekniska strategier och initiativ snabbt kan realiseras till konkurrensfördelar.

Men vad gör då man om den befintliga kapaciteten i utvecklingsorganisationen inte kan hantera de initiativ man behöver driva på? Vad gör man när man behövde ha saker på plats igår, när startsträckan behöver vara i princip obefintlig och leveransen av högsta kvalitet?

Lösningen

Att bygga kapacitet i en IT-organisation tar som bekant tid, tid man inte alltid har. Eller så kan man behöva prioritera sina resurser, något annat får helt enkelt stryka på foten.

Just den problemställningen har vi gedigen erfarenhet av och kan därför erbjuda en hybridlösning där vi på mycket kort tid etablerar ett kundspecifikt och självgående team på plats i kundens organisation – komplett med erfarna team leads, specialister och utvecklare.

Vi designar våra team som om det vore våra kunders egen personal så det går lätt och smidigt att arbeta sömlöst i organisationen och bygga vidare på strukturen. Då finns det tid att bygga upp och etablera egen kapacitet i lugn och ro, samtidigt som tempot i initiativen hålls uppe.

Resultatet

Med vår långa branscherfarenhet och vår bredd av kompetenser kunde vi både vara en erfaren rådgivare i designen av lösningen och inom bara några dagar erbjuda just det team vår kund behövde. Från dag ett.

Och så har det fortsatt. Vi arbetar vidare med att tillsammans bygga flexibel kapacitet utifrån vår kunds behov för att accelerera genomförandet av viktiga tekniska initiativ. På så sätt stärker vi vår kunds konkurrensförmåga långt bortom vad det tar att bygga från noll.

Och varför ska man egentligen behöva starta på noll?

Vi förstärker projektkontoret på ett av Sveriges största industriföretag

Utmaningen

”Vårt projektkontor behöver omedelbar och långsiktig förstärkning för att kunna driva våra nya projekt”

Att kontinuerligt modernisera och utveckla stora företags och organisationers affärer ställer höga krav på tillgången till erfaren förändringsledning. Medarbetare gör mindre nytta i utvecklingsprojekten om de inte samtidigt drivs av ledare med rätt erfarenheter och kunskaper om moderna projektmetoder och ramverk.

Stora och ambitiösa förändringsinitiativ ställer naturligtvis nya och höga krav på ledningen för verksamheten. Det behövs ofta fler personer, mer erfarenhet, nya kompetenser och en grundläggande förståelse för vikten av kommunikation och gruppdynamik för att nå framgång.

Hur ser man då till att hålla tempot uppe i sin transformation när resurserna inte räcker till och specialisterna saknas?

Lösningen

På One Agency har vi sedan lång tid byggt upp och utvecklat affärsområdet IT-management för att kunna stötta våra kunder med projekt- och förändringsledning som bidrar till kontinuerlig framgång i IT-projekt. Ofta sker det i kombination med att vi levererar olika typer av utvecklingsresurser i samma miljö – men inte alltid.

Särskilt i stora organisationer kan flaskhalsen vara ledningsförmåga snarare än kapaciteten för själva genomförandet. Projektkontor och förändringsprogram behöver ofta förstärkning av seniora specialister med branscherfarenhet för att hålla farten i förändringen uppe. Rekrytering och utbildning sker förstås parallellt men inte sällan krävs även en snabb och flexibel resursförstärkning. Här kan vi på One Agency erbjuda kundspecifika lösningar på både kortare och längre sikt.

Vårt fokus på att hela tiden engagera oss i att förstå våra kunders affärer och verksamhet gör att vi inte behöver någon längre startsträcka. Istället kan vi leverera värde i organisationen direkt från start.

Resultatet

Vi har förmånen att arbeta tätt tillsammans med ett av Sveriges mest välrenommerade industriföretag. Vårt långsiktiga och metodiska samarbete med projektkontoret gör att vi känner varandra väl och kan därför flexibelt och löpande tillföra olika typer av nyckelroller där de behövs som bäst. Vi har för närvarande ett flertal kollegor placerade mitt i vår kunds organisation. Projektledare, agila coacher och managementkonsulter; en rad viktiga roller som bidrar till både högt tempo och kontinuerlig kompetensutveckling.

Var har man egentligen sin agila coach precis när man behöver den?
Här.